Dolor-Med Strona Główna

PORADNIA

Informacje o poradni:

Poradnia Leczenia Bólu i Akupunktury znajduje się w Jasienicy nr 933 (ul. Cieszyńska 933)
w budynku Poradni Lekarzy Rodzinnych FAMILIA-MED.

Głównym celem Poradni jest (jak nazwa wskazuje) diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka szerokopojętego bólu. W tym celu stosujemy różne metody leczenia w tym również akupunkturę.  Dodatkowo w poradni przeprowadzić można kwalifikację anestezjologiczną i przygotowanie pacjenta pod kątem znieczulenia do planowanego zabiegu operacyjnego.

    Leczenie bólu – ostrego, przewlekłego w tym także nowotworowego.

Stosowane metody: farmakoterapia, blokady lecznicze (znieczulające), akupunktura, akupresura, TENS.

   Kwalifikacja i przygotowanie do znieczulenia – do zabiegów operacyjnych.

Przygotowujemy pacjentów pod kątem planowanych zabiegów operacyjnych (włącznie z konsultacją internistyczną), a także opracowujemy dla pacjentów szczegółowy plan postępowania przeciwbólowego po zabiegu.

Poradnia nie posiada umowy z NFZ i dlatego wszystkie porady oraz zabiegi wykonywane są odpłatnie. Dla pacjentów Poradni FAMILIA-MED przewidujemy rabaty.

Cennik zabiegów pdf
Regulamin organizacyjny poradni
pdf

PORADNIA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA