Dolor-Med Strona Główna

Znieczulenie powierzchniowe dotyczy spojówek wraz z rogówką oka oraz śluzówek i polega na zastosowaniu leków w postaci kropli (do worka spojówkowego) lub aerozolu czy żelu stosowanego na śluzówki, np. pokrycie żelem z zawartością leku znieczulającego narzędzia wprowadzanego do jam ciała - np. cystoskopu, podczas wziernikowania pęcherza.

Znieczulenie nasiękowe polega na ostrzyknięciu środkiem znieczulającym wybranego miejsca (skóry i tkanki podskórnej). Miejsce to nakłuwa się igłą ze strzykawką, a następnie zmieniając delikatnie położenie igły lub głębokość nakłucia wstrzykuje się środek znieczulający. W czasie przeprowadzonego zabiegu w znieczuleniu miejscowym pacjent jest wielokrotnie pytany, czy nie odczuwa bólu. Zgłaszanie dolegliwości bólowych jest wskazaniem do powtórnego podania środka znieczulającego.